Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Rådgivere
Stilling
Ikke definert
Telefon
+4732113425
E-post
Anita.Hands...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser