Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Realfag
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
Kjersti.Myrv...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser