Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Helsefag
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdannelse
Telefon
+4731292219
E-post
Christina.Co...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser