Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs
Stilling
Leder språk, samfunn og øko.fag
Telefon
+4732240170
E-post
Preben.L....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser