Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Elevassistent
Telefon
+4732240158
E-post
Ann.Jori...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser