Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Tilfeldige/Diverse
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Gunnar....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser