Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Merkantil/drift
Stilling
Konsulent / Hovedtillitsvalgt
Telefon
+4732240122
E-post
Hilde.A...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser