Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Temakurslærer
Telefon
E-post
Irene.Aasl...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser