Idrettsfag


Gol vidaregåande skule har 15 elevplasser på Vg1, Vg2 og Vg3, til sammen 45 elevplasser.

Dersom du er interessert i å være i fysisk aktivitet, er studieforberedende utdanningsprogram med idrettsfag noe for deg. Her blir du kjent med mange ulike idretter. Du får også mulighet til å fordype deg i din egen idrett. Hvert år reiser vi på friluftslivsturer høst og vinter. I Vg3 har vi også en utenlandsekskursjon dersom forholdene ligger til rette for det.

Ved å fullføre tre års videregående opplæring i idrettsfag, får du generell studiekompetanse. Dette er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler.

Du vil få opplæring og praksis i aktiviteter på barmark, i sal, på snø og i vann. Eksempel på idretter du får jobbe mer med hos oss er orientering, fotball, basketball, volleyball, ski, dans, turn/akrobatikk og svømming.

I læreplanen for aktivitetslære står det ett eget punkt om friluftsliv, som det blir arbeidet spesielt med. Det blir arrangert turer høst og vinter. I faget treningslære vil du jobbe med treningsplanlegging, fysiologi, anatomi, psykologi, bevegelse, idrettsskader og helselære. Du vil også få være med på å arrangere og lede ulike idrettsaktiviteter. I løpet av Vg2 og Vg3 vil du få bedre innblikk hvordan idretten er med på å påvirke samfunnet vårt, og diskutere ulike idrettsrelaterte spørsmål.

Programfag i Vg1: Aktivitetslære, Treningslære og Breddeidrett
Programfag i Vg2: Aktivitetslære, Treningsledelse, Treningslære og Idrett og samfunn. Du kan i tillegg velge om du vil ha Breddeidrett eller Toppidrett
Programfag i Vg3: Aktivitetslære, Treningsledelse, Treningslære, Idrett og samfunn. Du kan i tillegg velge om du vil ha Breddeidrett eller Toppidrett.

Les mer om de ulike fagene under venstremenyen.

stormkjøkken


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 28. februar 2017.