Oversikt over fellesfag og programfag

Her er oversikt over fag- og timefordeling på idrett. Timene er oppgitt i antall uketimer (45 minutters timer).

  Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Fellesfag Timer Timer Timer Timer
Norsk  4  6 14
Matematikk  5 3   8
Naturfag  5     5
Engelsk  5     5
2. fremmedspråk  4  4  (5)*  8(13)*
Samfunnsfag    3  
Geografi    2    2
Historie    2
Religion     3
Felles programfag        
Aktivitetslære  5  5  5  15 
Treningslære  2  3 5 10 
Treningsledelse    2  4 6
Idrett og samfunn    2  3  5
Valgfrie programfag        
Breddeidrett/toppidrett 5 **  5 5 (0)*  15(10)*
Totalt 35 35 35 105

 

* gjelder elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen. Disse elevene må ta 5 uketimer med 2. fremmedspråk i Vg3 i stedet for valgfritt programfag.

Elever som har hatt tysk eller fransk på ungdomsskolen kan fortsette med dette språket på Gol vgs (avsluttes etter 2 år).
Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må starte med tysk på Gol vgs og ha tysk i 3 år.
Elever som har hatt andre fremmedspråk på ungdomsskolen (f. eks.spansk), må starte med tysk på Gol vgs. De avslutter tysk etter 2 år. Dette gjelder også elever som har hatt fransk på ungdomsskolen og som vil bytte til tysk når de starter på videregående.

** toppidrett kan ikke velges i Vg1 


Publisert 29. juli 2013, oppdatert 14. oktober 2019.