Programfagene Vg3


Programfag Vg3

Medier og kommunikasjon
Hovedområdet omfatter produksjon av innhold i medieprodukter i ulike sjangrer til ulike medier. Innholdsproduksjon omfatter arbeid med skriftlige og sammensatte tekster og utvikling av uttrykksformer og virkemidler i medieprodukter. Faget omfatter forhold knyttet til innhold, presentasjonsformer og publisering innen tradisjonelle og nye medier. I faget inngår også drøfting av medienes rolle og innflytelse på individ og samfunn nasjonalt og internasjonalt, og problemstillinger knyttet til demokratiske og etiske retningslinjer for medienes virksomhet.   

Bilde
Programfaget omfatter utforsking av bilders fortellerpotensial gjennom arbeid med bildeproduksjoner på location og i studio. Det inngår videre å planlegge, lage, vurdere og dokumentere bildeproduksjoner etter yrkesfaglige standarder og i samsvar med etiske normer og gjeldende regelverk. Faget omfatter redigering av bilder for å forsterke uttrykket og sluttføre produksjonen. Det inngår også å forstå bilders påvirkningskraft og formidlingsevne og å kunne bruke denne kompetansen i egne produksjoner. I hovedområdet inngår videre å bruke uttrykkshistorien for å utvikle eget uttrykksregister.

Lyd
Programfaget omfatter design, opptak og miksing av lyd i ulike miljø og for ulike sjangere og bruksområder. Man lærer om hvordan akustikk, støyforhold og lydkilder påvirker valg og oppsett av utstyr. Faget omfatter også bearbeiding av lyd for å forsterke uttrykket og sluttføre en produksjon. Det omfatter øving av kreative evner i bruk av teknologi, utstyr og programvare. Det inngår videre å planlegge, lage, vurdere og dokumentere lydproduksjoner etter yrkesfaglige standarder og i samsvar med etiske normer og gjeldende regelverk. Hovudområdet dekker også det å bruke uttrykkshistorien for å utvikle et eget uttrykksregister.

film


Publisert 30. juli 2013, oppdatert 30. juli 2013.