Yrkesfaglig fordypning


Yrkesfaglig fordypning i Vg2

Faget "Yrkesfaglig fordypning" benyttes til å jobbe i en elevbedrift og med temaer som inngår i de oppdragene vi tar på oss.

Avhengig av stilling i ungdomsbedriften og valg av avdeling må elevene velge kompetansemål som til sammen tilfredsstiller kravet til omfang.Intensjonen er å opprette en bedrift med forskjellige avdelinger, som grafisk, foto, video og lyd.

Elevene søker seg til den avdelingen som har det fagområdet de vil fordjupe seg i.Gjennom samarbeid med andre, utvikling av ideer, organisering av en egen ungdomsbedrift, registrering i Brønnøysund, utvikling av egne produkter/tjenester, markedsføring av disse med tilhørende reklamemateriell, økonomiske retningslinjer får eleven kjennskap til den praktiske gangen i hvordan en bedrift fungerer og fordypning i valgt fagområde innen mediefag. 


Publisert 30. juli 2013, oppdatert 23. mars 2017.