Timeoversikt

Her er oversikt over fag- og timefordeling på Medier og kommunikasjon. Timene er oppgitt i antall uketimer (45 minutters timer). Fra høsten 2016 er strukturen endret, Vg1 og Vg2 følger ny struktur, mens Vg3 følger gammle struktur. Tabellen viser derfor ikke samlet timeomfang i de ulike fagene fordi det er en blanding av ny og gammel struktur.

  Vg1 Vg2 Vg3
Fellesfag Timer Timer Timer
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3
Naturfag 5    
Engelsk 5
 
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag   3  
Geografi   2  
Historie   2
Fremmedspråk 4 4  
Religion     3
Felles programfag
   
Mediesamfunnet 5 5 5
Medieuttrykk 5 5 5
Bilde   5  
Valgfrie programfag      
      10
Totalt 35 35 35

Publisert 30. juli 2013, oppdatert 17. januar 2018.