Programfag Vg2 og Vg3


Teaterproduksjon
Skuespillerutvikling
Hovedområdet omfatter ulike teaterpedagogers metoder som grunnlag for egen skuespillerteknikk. Rolleidentifikasjon, rollekarakterisering og samspill ut fra både tekst- og idébasert materiale er sentralt. Videre dreier det seg om integrering av ulike teaterfornyeres arbeid og teorier i egen spillkompetanse. Grunnleggende skuespillerteknikk, å skape et selvstendig uttrykk, grunnleggende forståelse for regi og regivalg og for forholdet mellom produksjonskonsept og skuespillerens arbeid er sentralt. 
Sjanger og spillestil
Hovedområdet omfatter skuespiller- og forestillingsarbeid med utgangspunkt i tekster fra ulike sjangrer og epoker. Sceniske uttrykksformer som musikk og dans er sentralt. 
Scenisk formidling
Hovedområdet omfatter moderne teaterformer. Utforsking, utvikling og formgiving av scenisk handling med utgangspunkt i tema, idé og objekter eller tekster inngår også. Sammenheng mellom roller, situasjoner, rom og sceniske og tekniske virkemidler er sentralt. 

Teater i perspektiv
Teaterhistorie
Hovedområdet omfatter sentrale trekk ved utviklingen av teaterformer og uttrykk i et historisk perspektiv. Forholdet mellom innhold, form og uttrykk er sentralt. Det dreier seg også om produksjonsforhold, det dramatiske mediets sosiale og kulturelle betydning. Forholdet mellom ulike kulturers teateruttrykk og -tradisjoner inngår også i hovedområdet. 
Teaterteori og -analyse
Hovedområdet dreier seg om teaterteoretiske begreper i møte med forestillinger og skuespill. Det dreier seg også om teaterteoretiske fornyere fra antikken til moderne tid. Analyse av tekster og forestillinger er sentralt. 
Teaterkompaniet
Hovedområdet dreier seg om kulturforvaltning og kulturorganisasjoner lokalt og nasjonalt. Det omfatter også ledelse og teambygging. Planlegging, gjennomføring og vurdering av teatervirksomhet i lokalsamfunnet er sentralt. 

Teater i bevegelse
Fysisk grunnlagstrening
Hovedområdet omfatter trening av styrke, utholdenhet, smidighet og koordinasjon. Videre dreier hovedområdet seg om teknikker for oppvarming, avspenning og konsentrasjon. Ledelse og instruksjon i teaterarbeid inngår også. Sammenhenger mellom helse og livsstil og fysisk og skapende virksomhet er sentralt. 
Skapende arbeid
Hovedområdet handler om utforsking av fysiske uttrykk i konkret og abstrakt form. Hovedområdet dreier seg også om tolkningsevne, fysisk og romlig bevissthet og ekspressivitet. Komposisjon og koreografi inngår i hovedområdet. 

Drama og samfunn (kun Vg3)
Dramapedagogisk forståelse
Hovedområdet omfatter drama- og teaterpedagogiske metoder, generelle læringsteorier og grunnleggende pedagogisk forståelse. Forbindelser mellom rollelek, drama, teaterkunst og dramapedagogiske metoder er sentralt. Hovedområdet omfatter også grunnleggende innføring i estetiske læringsprosesser og teateraktiviteter for barn og ungdom. 
Fortellerkunst
Hovedområdet omfatter metoder og teknikker i fortelling og fortellerkunst som uttrykks- og formidlingsform. Utvikling av personlig formidlingsevne er sentralt. Sammenhenger mellom fortellerkunst, dramapedagogiske virkemidler, metoder og ulike kulturers fortellertradisjoner har en sentral plass i hovedområdet.
Dramapedagogisk praksis
Hovedområdet omfatter planlegging, gjennomføring, ledelse og vurdering av drama- og teaterpedagogiske prosjekter. Individuelle veiledningsdokumenter, rapporter og refleksjonsnotater er sentralt i hovedområdet, i tillegg til opplevelse, læring, formidling og kulturforståelse.


Publisert 30. juli 2013, oppdatert 30. juli 2013.