Restaurant og matfag


Gol vidaregåande skule har 15 elevplasser på Vg1 og 15 elevplasser i Vg2 på programområde for kokk- og servitørfag. 

Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke.

• Du får vitnemål som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole 

• Du får fagbrev eller svennebrev som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har
– fullført og bestått fastsatt teoretisk opplæring i skole (vanligvis 2 år)
– fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift (vanligvis 2 år)
– bestått den praktiske fagprøven eller svenneprøven ved slutten av læretiden

Når du har yrkeskompetanse kan du gå videre på fagskole

Mat

Hallingdal, som er en av de største reiselivsregionene i landet, har mange arbeidsplasser og læreplasser innen vårt fagområde. Utdanner du deg til kokk eller servitør, vil du i framtida være sikret arbeid i dette yrke. Det er konstant ledige stillinger for faglærde kokker og servitører både i Hallingdal og andre stader i landet. De som har ”ståpåvilje”, er flinke og kreative, kan velge arbeidsplasser både her i landet og i utlandet. De får ofte godt betalt for arbeidet sitt.

I programfagene er undervisningen både teoretisk og praktisk. Teorien i fagene har stor sammenheng med den praktiske undervisningen på kjøkkenet. Den praktiske undervisningen er lagt til 2 lyse og trivelige kjøkken. Lokalene er godt utstyrt med mange moderne hjelpemidler. Det er en god arbeidsplass for både elever og lærere.

Du vil lære mye om det å arbeide på et kjøkken. Du vil jobbe med produksjon av ulike matretter, lære hvordan mat skal oppbevares og du vil få kunnskap om de råvarene som blir brukt. Undervisningen er grunnleggende for alle yrker innen hotell- og næringsmiddelfagene, men både teorien og de praktiske kunnskapene du får vil ha verdi for ditt daglige liv i forhold til matlaging, hygiene, kosthold og helse.

Etter Vg2 kokk- og servitørfag kan du skrive lærekontrakt med en bedrift og etter 2 år i lære kan du ta fagprøve og få fagbrev. Fagopplæringskontoret i fylket hjelper deg med å skaffe lærekontrakt.

For elever som velger et yrkesfaglig utdanningsprogram, er det mulig å oppnå generell studiekompetanse ved å ta påbygging til generell studiekompetanse i Vg3. Dette tilbudet finnes ikke ved Gol vidaregåande skule i dag, og må derfor tas ved andre skoler i Buskerud.

Felles programfag i Vg1
Råstoff og produksjon, Kosthold og livsstil og Bransje, fag og miljø

Felles programfag i Vg2
Råvarer og produksjon, Kosthold, ernæring og helse og Servering, bransje og miljø

Faget "Yrkesfaglig fordypning" kan du bruke til
• å forberede deg til et ønsket lærefag eller yrke
• fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

servering


Publisert 29. juli 2013, oppdatert 14. oktober 2019.