Timeoversikt


Her er oversikt over fag- og timefordeling på Restaurant og matfag med påbygning til generell studiekompetanse. Timene er oppgitt i antall uketimer (45 minutters timer).

  Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Fellesfag Timer Timer Timer Timer
Norsk 2 10 14
Matematikk 3
8
Naturfag 2   5
Engelsk 3 2   5
Kroppsøving 2 2 2 6
Samfunnsfag   3    
Historie    
Felles programfagRåvarer og produksjon 7 7
14
Kosthold, ernæring og helse 5 5   10
Servering, bransje og miljø 5 5   10
Yrkesfaglig fordypning 6 9    15 
Valgfrie programfag      5  
Totalt 35 35 30 100

 
Fagene i Vg3 gjelder bare for dem som tar påbygning til generell studiekompetanse (ikke opplæring i bedrift).


Publisert 30. juli 2013, oppdatert 23. mars 2017.