Studiespesialisering

Gol vidaregåande skule har skoleåret 2016/2017 81 elevplasser på Vg1, 81 elevplasser på Vg2 og 81 elevplasser på Vg3, til sammen 243 elevplasser.

På studiespesialisering vil du få generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring, og ved å velge bestemte fagkombinasjoner vil du også kunne sanke flere tilleggspoeng. Vi tilbyr en rekke ulike fag som du kan velge blant slik at du kan finne noe som virkelig interesserer deg og gi deg et godt utgangspunkt for videre studier.

Studiespesialisering er det eneste utdanningsprogrammet der du kan få spesiell studiekompetanse som gir deg tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Dette gjør at du blir svært konkurransedyktig i forhold til videre studier på universiteter og høgskoler.

Du har stor valgfrihet slik at du kan velge fag som passer dine interesser og framtidsplaner. Likevel er valget ditt styrt av hvilket programområde du velger; realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.


Publisert 29. juli 2013, oppdatert 3. august 2017.