Realfag


Hvorfor velge realfag?

• Interesse
• Arbeidsmetoder i fagene gir nyttig erfaring
• Videre studier
• Jobbmuligheter
• Realfagspoeng, realfagene gir tileggspoeng
• Naturvitenskapelige arbeidsformer
• Eksperimenter
• Knytter teori og praksis sammen
• Ekskursjoner/feltarbeid
• Spesielle opptakskrav. En del studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (spesiell studiekompetanse). Det kreves ofte realfag på disse studiene. Dette gjelder f. eks enkelte helse- og veterinærfag, informatikk, realfag, natur- og miljøfag og teknologiske fag.Du kan velge mellom følgende fag: Biologi, Fysikk, Informasjonsteknologi, Kjemi og Matematikk for realfag.Publisert 30. juli 2013, oppdatert 21. desember 2016.