Timeoversikt


Her er oversikt over fag- og timefordeling på studiespesialisering. Timene er oppgitt i antall uketimer (45 minutters timer).

  Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Fellesfag Timer Timer Timer Timer
Norsk  4  6 14
Matematikk  5 3   8
Naturfag  5     5
Engelsk  5     5
2. fremmedspråk  4  4  (5)*  8(13)*
Samfunnsfag  3    
Geografi  2      2
Historie    2
Religion     3
Kroppsøving 2 2 2 6
Felles programfag    10 10 20
Valgfrie programfag    5  5(0)*  10(5)*
Totalt 30 30 30 90

 

* gjelder elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen. Disse elevene må ta 5 uketimer med 2. fremmedspråk i Vg3 i stedet for valgfritt programfag.

Elever som har hatt tysk eller fransk på ungdomsskolen kan fortsette med dette språket på Gol vgs (avsluttes etter 2 år). De kan i tillegg velge å ta fordypning i språket i Vg3.
Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må starte med tysk på Gol vgs og ha tysk i 3 år. 
Elever som har hatt andre fremmedspråk på ungdomsskolen (f. eks.spansk), må starte med tysk på Gol vgs. De avslutter tysk etter 2 år. Dette gjelder også elever som har hatt fransk på ungdomsskolen og som vil bytte til tysk når de starter på videregående


Publisert 30. juli 2013, oppdatert 14. oktober 2019.