Skolebiblioteket

Velkommen til skolebiblioteket

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skulen har bibliotektenester saman med folkebiblioteket. 

Skulebiblioteket er opent for elevar i skuletida. Her finn du faglitteratur, oppslagsbøker,aviser og tidsskrifter. Biblioteket har eigne heimesider og eiga side på Facebook.

Skulebibliotekar
Karin Bjørge
Tlf: 32 02 92 80
E-post: gol.bib...@gol.kommune.no