Skolebiblioteket

Velkommen til skolebiblioteket

Skulen har bibliotektenester saman med folkebiblioteket. 

Skulebiblioteket er opent for elevar i skuletida. Her finn du faglitteratur, oppslagsbøker,aviser og tidsskrifter. Biblioteket har eigne heimesider og eiga side på Facebook.

Opningstider:
Måndag og fredag: kl. 08.00 - 15.00
T
ysdag, onsdag og torsdag: kl. 08.00 - 15.30

Skulebibliotekar
Berit Myklebust
Tlf: 32 02 92 80
E-post: gol.bib...@gol.kommune.no