Utdanningsvalg

Her finner du informasjon om arrangementer knyttet til utdanningsvalg.


Elevene fra alle ungdomsskolene i Hallingdal er hvert år på besøk ved Gol vidaregåande skule. Dette er en del av ungdomsskolefaget "Utdanningsvalg".

9. klassingene kommer for å ta del i "Åpen dag". Elevene får i løpet av dagen besøke alle skolens utdanningsprogram for å bli bedre kjent med utdanningstilbudet skolen har. Dette besøket foregår i mars i skoleåret 2019/20.

På høsten kommer alle 10. klassingene.  De er på besøk to hele dager for å prøve ut ulike utdanningsprogram i den videregånde skolen. I løpet av de to dagene vil elevene jobbe med kompetansemål fra videregående skole og bli bedre kjent med arbeidsmåtene på de ulike utdanningsprogrammene. Høsten 2019 blir besøket gjennomført i uke 46 og 47.

Programmet for besøket blir lagt ut her etter hvert som det blir klart. Det kan bli endringer i programmet.